สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิด ลงทะเบียนฉีด โมเดอร์นา
สถานเสาวภา เปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์นาฟรี ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 รวมถึงเข็ม 1 วัคซีนโมเดอร์นา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนกว่าจะเต็มจำนวน จากสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 รวมถึง เข็ม 1 โมเดอร์นา […]