แจ้งโอนเยียวยา รอบใหม่ คนละ 5000
เช็คด่วน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยารอบใหม่ รับเงินคนละ 5,000 ศบค. แจ้งด่วเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยา ทางสำนักงานประกันสังคมแนะนำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รีบชำระเงินสมทบ และดำเนินการตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าได้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับบัตรประชาชนแล้วหรือยัง จากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ รวมไปถึงคนทำงานกลางคืนในกิจการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาล ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะมีการจ่ายเงินเยียวยา ให้กับผู้ประกอบอาชีพรายละ […]