มาตรการเยียวยา คนกลางคืน รับ 5000 บาท
ตรวจสอบวันโอนเงินเยียวยา คนกลางคืนรับ 5,000 บาท มาตรการเยียวยาล่าสุดจากทางรัฐบาล มอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำงานกลางคืน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เปิดเผยข้อมูลจากทางนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ประสานงานโดยให้ทางสำนักงานประกันสังคม ดูแลและเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนอย่างเร่งด่วน […]
ค่าฝุ่นละออง pm 2.5 เกินมาตรฐาน 8 จุด
เปิดค่าฝุ่นลอง กทม. เกินมาตรฐาน 8 จุด จากการรายงานของศูนย์ประสานงาน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ออกมาแรงงานสถานการณ์ของฝุ่นละลอง ที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร […]