เงินเยียวยาชาวนา รับไร่ละ 1000
รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท แจ้งข่าวความคืบหน้า สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ทำนา รับเงินเยียวยาไร่ละ 1,000 บาท เป็นอีกหนึ่งโครงการ สนับสนุนค่าบริหารจัดหารและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2564/65 เป็นมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐบาล ที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 […]
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมของบเพิ่ม
สายเที่ยวมีลุ้น ททท. เตรียมของบเพิ่มอีก 13,200 ล้าน เพิ่ม 2 ล้านสิทธิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยว่า ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติงบประมาณอีก 13,200 ล้านบาท โดยดำเนินโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส […]