มาตรการช่วงปีใหม่ อนุมัติจากทาง ศบค.
เปิดมาตรการป้องกันโควิด-19 จัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ เปิดเผยข้อมูลจากโฆษก ศบค. ได้ลงมติเห็นชอบมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยให้มีการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่ควบคุม และ พื้นที่เฝ้าระวังสูง สำหรับพื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว การดื่มสุรา ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 […]