เปิดรายละเอียด บัตรคนจน รับเงินโอนวันนี้
ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบเดือนพฤศจิกายน 2564 โอนเงินแล้ววันนี้ จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้ออกมารายงานเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะ 3  ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 รอบสุดท้ายวันนี้ วันที่ 22 พฤศิกายน 2564 […]
เปิดทบทวนสิทธิ เงินอุดหนุนลูกจ้าง 3000 บาท
เปิดทบทวนสิทธิ์ เงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาทแล้ววันนี้ รายละเอียดแจกเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ สงเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตามที่กระทรวงแรงงาน เปิดให้นายจ้าง และ สถานกประกอบการเอกชน […]