ศบค. ชะลอการเปิดสถานบริการ
แจ้งการเลื่อนเปิดสถานบันเทิง ชะลอไปถึง 16 มกราคม 2564 เปิดเผยข้อมูลจากทางผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทาง ศบค. ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญที่มีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องการเปิดกิจการสถานบันเทิง หรือ กิจการที่มีลักษณะคล้ายหรือใกล้เคียงกับที่ประชุม ศบค. ย้ำว่าให้ความสำคัญกับทุกกิจการ และ กิจกรรมไม่ได้เลือกปฎิบัติ จากกรณีที่มีการชะลอการเปิดกิจการไปก่อน […]