แจ้งปิดปรับปรุงบริการ แอปเป๋าตัง
ประกาศจากธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดปรับปรุงแอปเป๋าตัง ธนาคารกรุงไทยได้ออกมาแจ้งข่าวบอกกล่าวกับประชาชนเกี่ยวกับการปิดปรับปรุงแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น โดยจะทำการปิดปรับปรุงตั้งแต่เวลา 23.30 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา […]