เปิดรายละเอียดเยียวยาเกษตรกรไร่ละ 1000
เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท จากการรายงานของผู้สื่อข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย และบริหารจัดการข้าว ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รม. กลาโหม เห็นชอบในการลงมติของมาตรการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/2565 […]