รายละเอียดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรล่าสุด
เงินช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร ประกันรายได้เกษตรปี 2564/65 กลายเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวเกษตรกรอีกครั้ง จากกรณีของการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ได้มีการอนุมัติโครงการ ประกันรายได้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อครอบคลุมเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ซึ่งมีประมาณ 4.7 ล้านครัวเรือน, เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประมาณ 5 แสนครัวเรือน […]