ขยายเวลา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้น้ำประปาฟรี
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้น้ำประปาฟรีเช็คด่วน ขยายระยะเวลาสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนขอใช้น้ำประปาฟรี สำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยว่าสามารถลงทะเบียนได้อย่างไร มีคำตอบ การประปาส่วนภูมิภาค ได้มีการขยายเวลามาตรการช่วยเหลือลดค่าครองชีพ ให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย หรือ มท.2 ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลจากที่คณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบให้มีการขยายเวลามาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปา เพราะฉะนั้นทางด้านการประปาส่วนภูมิภาค […]
เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 วันนี้
เปิดให้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 วันนี้ หลายหน่วยงานเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการแต่มีหลายหน่วยงาน มีการเปิดให้ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 3 เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 24 […]