เงินเยียวยาประกันสังคมม.39 และ ม.40 รับทีเดียว 5000
ตามติดเงินเยียวยาประกันสังคม ม.39 และ ม.40 กลายเป็นกระแสความสนใจสำหรับประชาชนคนไทย ที่กำลังติดตามเงินเยียวยาประกันสังคม กับประชาชนคนไทยที่ใช้แรงงาน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดสีแดงเข้ม และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่ทางรัฐบาลได้มีการประกาศล็อกดาวน์โดยทางประกันสังคม ได้มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 […]
รายละเอียดลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการ
เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสมัครรับเบี้ยผู้สูงอายุ และ เบี้ยผู้พิการ เปิดเผยข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ และ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัจจุบันประเทศไทยมีตัวเลขผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปคิดเป็นจำนวน 11 ล้าน 6 แสนกว่าราย คิดเป็น 17.57% […]