ลงทะเบียนฉีดไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน
เปิดรายละเอียดการจองคิวฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี เงื่อนไขและรายละเอียดการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12 ถึง 18 ปี เปิดให้ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 20 กันยายน 2564 นี้เท่านั้น จากการประกาศของสำนักงานสาธารณสุข […]