เงินเยียวยาประกันสังคม ม.39 และ ม.40 ไม่เข้าต้องทำอย่างไร
ปัญหาเงินเยียวยาไม่เข้าบัญชี ของผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 ต้องทำยังไงมีคำตอบ ความคืบหน้าเกี่ยวกับสิทธิเยียวยาประกันสังคม มาตรา 39 และ มาตรา 40 ทางกระทรวงแรงงานได้ออกมาเปิดเผยผลการโอนเงินเยียวยาคนละ 5,000 […]