Shopee Food บริการส่งอาหาร
Shopee เตรียมตัวบุกตลาดส่งอาหาร ตลาดส่งอาหาร หรือ Food Delivery ในปัจจุบันถือว่าเติมโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสทำให้คนไทยอยู่บ้านกันมากขึ้น ไม่ได้ออกจากบ้านไปรับประทานอาหารนอกบ้านเหมือนแต่ก่อน การรับประทานอาหารเลยจำเป็นจะต้องถูกสั่งผ่านบริการส่งอาหารเช่นสั่งผ่าน App ต่างๆที่มีอยู่ในบ้านเล่น ไม่ว่าจะเป็น Line Man, Grab […]
เงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.39 ตกหล่น
เปิดรายละเอียดเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.39 ไม่ได้รับเงินกว่า 9 หมื่นราย ผู้ประกันตน ม.39 ที่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา จากการตรวจสอบล่าสุดทราบว่า มีผู้ประกันตน ม.39 ตกหล่น ไม่ได้รับเงินเยียวยาอีก 9 หมื่นกว่ารายทั้งนี้ทางประกันสังคมแนะนำว่าให้รีบผูกพร้อมเพย์ สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆสามารถดูเพิ่มเติมได้ด้านล่าง […]