คุ้มครองเงินฝากจาก 5 ล้านบาทเหลือ 1 ล้าน
การลงวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาท ไม่กระทบความเชื่อมั่น จากการแสข่าวที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง เกี่ยวกับการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทนั้น ไม่กระทบความเชื่อมั่นผู้ฝาก แต่อย่างใดในส่วนของสาเหตุทางสถาบันการเงินยังเข้มแข็ง และยังชี้ว่าให้ผู้ฝากใช้เวลาเตรียมตัวเพียงพอแล้ว ทางด้านออมสินได้ออกมาประเมินว่าจะมีเม็ดเงินฝากไหลเข้าธนาคารหลังการลดวงเงินคุ้มครอง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน จากการเปิดเผยข้อมูลของปลัดกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยถึงปกรณีการคุ้มครองเงินฝาก […]
ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ สำหรับผู้มีรายได้น้อย
ยื่นขอรับเงิน 3,000 บาท จากกรมพัฒนาสังคม ดูขั้นตอนได้ที่นี่ เกาะติดกระแสที่ประชาชนให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ กรณีเงินสงเคราะห์ครอบครัว สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย และ ผู้ที่ไร้ที่พึ่ง สามารถรับเงินช่วยเหลือได้รายละไม่เกิน 3,000 บาท อัพเดทจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลจากทางด้านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และ […]