ศบค. เปิดลงทะเบียนอนุญาตเดินทางช่วงเคอร์ฟิล
เปิดรายละเอียดเอกสารผ่านด่านเคอร์ฟิล 13 จังหวัด ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ ศบค. ได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า “COVID19.in.th” เป็นเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนามาเพื่อคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าออก 13 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จากการรายงานของโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. […]
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป
พฤติกรรมการช้อปปิ้งของผู้บริโภคเปลี่ยนไปยังไงหลังจากเกิดการระบาด เป็นระยะเวลา 1 ปีกว่าๆแล้วที่ประเทศไทยของเราได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ในประเทศ ซึ่งการระบาดของเชื้อไวรัสนั้น มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค รวมไปถึงพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บิรโภคด้วย ทำให้ธุรกิจจำนวนมากต้องการที่จะทราบถึงรูปแบบการช้อปปิ้งที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ซึ่งข้อมูลนี้เราได้มาจากทาง Google จากข้อมูลการค้นหา เพื่อที่เราจะสามารถสร้างคู่มือการเปลี่ยแปลงการช้อปปิ้งในปี 2021 และยังสามารคาดเดาแนวโน้มที่สำคัญๆ ที่นักการตลาดออนไลน์ทุกคนควรจะเตรียมตัวเองให้พร้อม […]