วัคซีนจุฬา คิดค้นและพัฒนาโดยคนไทย ChulaCov19
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดทดสอบวัคซีนโควิด ChulaCov19 คิดค้นโดยคนไทย สภากาชาดไทย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ และ ศูนย์วิจัยวัคซีน ได้มีการทดสอบการฉีดวีคซีนโควิด 19 โดยวัคซีนตัวใหม่ล่าสุดที่ถูกคิดค้นโดยคนไทยโดยใช้ชื่อวัคซ๊นตัวใหม่ล่าสุดนี้ว่า ChulaCov19 ฉีดให้กับอาสาสมัครเป็นครั้งแรก […]