ครม. อนุมัติโครงการเด็กจบใหม่ ให้เงินเดือน 18,000 บาท
ตรวจสอบรายละเอียด อนุมัติจ้างเด็กจบใหม่ ให้เงินเดือน 18,000 บาท เท่าสิทธิพนักงานราชการ คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบ อนุมัติจ้างเด็กจบใหม่ ให้เงินเดือนถึง 18,000 บาท สำหรับการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น 10,000 อัตราด้วยวงเงิน 2,200 […]
เงินอุดหนุนบุตร มิถุนายน 2564
เช็คสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร เดือนมิถุนายน 2564 มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาสำหรับเงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือจากทางภาครัฐ ผ่านการช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรสำหรับกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย เป็นการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดจนเด็กอายุครบ 6 ปี รับรายละ 600 บาท ต่อเดือน มาตรการดังกล่าวมีการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยชัดเจน […]