โควิดสายพันธุ์อินเดีย อันครายแค่ไหน
เปิดรายละเอียดโควิด สายพันธุ์อินเดีย เข้าประเทศไทยล่าสุด จากข่าวสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ล่าสุด ที่ตอนนี้ประเทศไทยของเรา ได้มีการตรวจพบคลัสเตอร์ใหม่เป็นคลัสเตอร์แคมป์คนงานที่อยู่ที่หลักสี่ จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธ์อินเดียในคลัสเตอร์นี้ เป็นคนไทยที่มาจากปากีสถาน ทำให้คนไทยหลายๆคนมีความกังวลว่าอาจจะเกิดการระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 สายพันธ์อินเดียขึ้น […]
ประกาศฐานะการเงินประเทศไทย ขาดทุนสะสม
เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง รายงานฐานะการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับฐานะการเงินประจำสัปดห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในส่วนของทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตรเพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศทย พุทธศักราช 2485 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจำสัปดหา์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกันทุนสำรองเงินตรา […]
เช็คสถานะทบทวนสิทธิเราชนะ วันนี้ รับเงิน 9,000 บาท
ยื่นทบทวนสิทธิ เราชนะ รู้ผลวันนี้ก่อนรับเงินเยียวยา 2 งวด รวม 9 พันบาท โครงการเราชนะ สำหรับประชาชนที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ เราชนะ จะมีการประกาศผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นี้ก่อนที่จะได้รับเงินเยียวยา […]