ขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19
ขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ต้องทำอย่างไร กลุ่มไหนได้ลงทะเบียนก่อน มีคำตอบ วัคซีนโควิด เป็นอีกหนึ่งความหวังของการลดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในตอนนี้ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเปิดแพลตฟอร์ม หมอพร้อม เวอชั่น 2 เพื่อรองรับกรลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ของประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง รวมไปถึงช่องทางการจองคิวฉีดวัคซีนผ่านทาง […]
เปิดรายละเอียดโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้
เปิดเงื่อนไขมาตรการแจก Voucher 7,000 บาทผ่านโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เปิดคุณสมบัติยิ่งใช้ยิ่งได้ ต้องทำความเข้าใจว่าจ่ายก่อนได้เงินคืนทีหลังแจกเป็น E-Voucher สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท ต่อคนสำหรับวิธีใช้จ่ายจะต้องทำอย่างไร เริ่มใช้จ่ายได้วันไหนมีคำตอบ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย ทำให้รัฐบาลไทยได้มีมาตรการออกมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดอย่างโครงการใหม่ เป็นโครงการที่ใช้ชื่อว่า […]