คนละครึ่งเฟส 3 มาแน่ รอผลได้เลย
เคาะแล้ว คนละครึ่งเฟส 3 แจกเงินเพิ่ม 3,000 บาท เรารักกันเพิ่มเงิน 2,000 ไฟเขียวแล้วสำหรับโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชนชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทางคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 โดยจะแจกเงินเยียวยาคนละ 3,000 […]
เยียวยากลุ่มเปราะบางผ่าน ทีมงาน เรามีเรา
รัฐบาลจัดตั้ง ทีมเรามีเราดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง รัฐบาลได้มีการจัดตั้งทีมใหม่ โดยใช้ชื่อว่า เรามีเรา เป็นทีมที่ดูแลกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดรอบล่าสุด เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน หลังจากที่ นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทุกหน่วยงานได้มีการทยอยออกมาตรการเพื่อดูแลประชาชนในส่วนของการรับผิดชอบ และยังมีมาตรการออกมาช่วยเหลือแบบต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ในขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ […]
ต่ออายุมาตรการเยียวยาประชาชน รับมือโควิด
ข่าวดี ครม.ไฟเขียวต่ออายุ มาตรการเยียว แจกเงินเพิ่ม จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการเยียวยาเงินเพิ่มเติมได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วน ผ่านโครงการเราชนะ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ผ่านกรอบวงเงิน […]