เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 พร้อมทัวร์เที่ยวไทย
ไฟเขียว เคาะเราเที่ยวด้วยกันเฟส 2 พร้อมมาตรการ ทัวร์เที่ยวไทย มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทย จากรัฐบาล ล่าสุดได้ลงมติเห็นชอบให้มีมาตรการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 พร้อมกับออกมาตรการ ทัวร์เที่ยวไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทย พร้อมกับเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนเพื่อหนุนธุรกิจท่องเที่ยว จากการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ […]
ต่ออายุ คนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3
เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง สั่งต่ออายุ คนละครึ่ง + เที่ยวด้วยกัน นายกมีคำสั่ง หลังจากที่ได้มีการหารือกับทาง ผู้ว่า ธปท. เดินหน้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง ต่อมาตรการ กลุ่มโคเพย์ คนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน หลังจากที่มีการเร่งออกมาตรการ […]
เงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว
เช็คด่วน เงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว ตรวจสอบที่นี่ สำหรับเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 20 ประจำเดือนมีนาคม 2564 จากการที่รัฐบาลได้ลงมติเห็นชอบอนุมัติเงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกขจ้าว ประจำปี 2563/64 […]