แนวทางปฎิบัติ การชำระหนี้เพื่อลดหนี้เสีย
แนวทางปฏิบัติ ลดภาระหนี้ประชาชนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการคิดดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ และ การตัดชำระหนี้หลังลดภาระหนี้ที่จะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนผ่านการลดการเกิดหนี้เสีย โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 นี้สำหรับการตัดชำระหนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เปิดเผยข้อมูลจากทาง ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน […]
ขยายเวลา ม33 เรารักกัน
ม.33เรารักกัน ขยายเวลายืนยันตัวตนเพิ่ม ถึง 31 พฤษภาคม 2564 นี้ ขยายเวลาใหม่ สำหรับ ม.33 เรารักกัน หลังจากที่ คณะรับมนตรีได้ลงความเห็น ที่จะมีการปรับปรุงรายละเอียดสำหรับโครงการ ม.33 เรารักกัน […]
เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท โอนเข้าบัญชีวันนี้
เตรียมตัวรับเงิน อุดหนุนบุตร 600 บาท เงินอุดหนุนบุตร ในเดือนมีนาคม 2564 จากกำหนดเดิมจะมีการโอนเข้าบัญชีผู้ที่ลงทะเบียน และมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินอุดหนุนบุตร จำนวน 600 บาท ในงวดเดือนมีนาคม 2564 นี้ วันที่ […]