ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเราชนะ งวด 4 วันนี้
เช็คด่วน เงินเยียวยาเราชนะ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนงวด 4 วันนี้ โครงการเราชนะ ล่าสุดทางกระทรวงการคลัง ได้มีการโอนวงเงินสิทธิ์งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท ให้กับประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com […]
เงินช่วยเหลือ ชาวนา 500 บาท โอนเข้าบัญชีวันนี้
เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 โอนเข้าบัญชีชาวนาแล้ว แจ้งความคืบหน้าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศแจ้งว่ามีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ววันนี้ สำหรับปีการผลิต 2563/64 หรือที่เราเรียกกันว่า เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ […]
เราชนะโอนเงินเยียวยา งวด 2 วันนี้
เช็คด่วน เงินเยียวยาเราชนะ งวด 2 โอนแล้ววันนี้ มาตรการแจกเงินเยียวยาผ่านโครงการเราชนะจากทางรัฐบาล วันนี้เป็นงวดที่ 2 แล้ว สำหรับการโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ กับทางรัฐบาล ซึ่งกลุ่ม 2 และ กลุ่ม […]