เปิดวิธีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ม33เรารักกัน.com พร้อมวิธีใช้เงิน ขั้นตอนในการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ม33เรารักกัน.com เพื่อรับเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 รับเงินเยียวยา 4,000 บาท นั้นสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้อย่างไร และ มีขั้นตอนในการใช้เงินผ่านแอปเป๋าตังยังไงบ้าง ไปตรวจสอบพร้อมๆกันได้ด้านล่าง ACCESSTRADE ประเทศไทย […]
ลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มพิเศษ
ลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มพิเศษ ที่ไม่ใช่แค่กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเท่านั้น อัพเดทโครงการ เราชนะ ล่าสุดที่เพิ่งจะมีการเปิดจุดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งกลุ่มนี้นอกจากจะมีกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้ว จะยังรวมไปถึงกลุ่มพิเศษ นั่นก็คือกลุ่มที่อยู่ในภาวะ พึ่งพิงหรือต้องการความช่วยเหลือ ยกตัวอย่างเช่น ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ทุพพลภาพ, ผู้ป่วยติดเตียง […]