ลงทะเบียนแอปเป๋าตัง รับสิทธิ ม.33 เรารักกัน
ขั้นตอนในการลงทะเบียน แอปเป๋าตัง เตรียมตัวรับเงินเยียวยา 4,000 บาท มาตราการ ม.33 เรารัก เปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่อยู่ในระบบประกันสังคม สามารถเข้าไปทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อขอรับสิทธิเยียวยาเงินจากทางรัฐบาลเป็นจำนวนเงิน […]
ลงทะเบียน ม33 เรารักกัน
ม.33 เรารักกันเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนได้แล้วถึง 7 มีนาคม 2564 โครงการล่าสุด เยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 สำหรับโครงการ ม.33 เรารักกัน ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ […]