ธ.ก.ส. ออกมาตรการดูแลพี่น้องเกษตรกร
ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร เตรียมรับมือแก้ปัญหาโควิดระบาดรอบใหม่ ธ.ก.ส. เตรียมตัวออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เพื่อเป็นการรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ โดยมอบสิทธิพักชำระหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกร 6 เดือน ถึง 1 ปี โดยกลุ่มบุคคล, กองทุนหมู่บ้าน […]
ครม. อนุมัติเราจ่ายเงินเยียวยา เราชนะ
ด่วน ครม.อนุมัติแล้วมาตรการ เราชนะแจกเงินเยียวยาประชาชน 2 เดือน รายงานข่าวล่าสุดจากทำเนียบรัฐบาล จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ได้ลงมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาเงินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กับโครงการ เราชนะ ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอให้มีการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน […]
รอลุ้นกำหนดเกณฑ์เยียวยา เราชนะ จากครม. วันนี้
ประชุมครม. วันนี้ อนุมัติ 2.1 แสนล้านเงินเยียวยาผ่านมาตรการ เราชนะ จ่ายคนละ 7,000 บาท วันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าการประชุม คณะรัฐมนตรีวันนี้ ทางกระทรวงการคลังจะมีการเสนอมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 […]
เงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง ประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 11 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 สำหรับเกษตรกรที่ทำการขึ้นทะเบียนกับทางกรมส่งเสริมเกษตรกร ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. […]