12.12 ขายอะไรดี
ขายสินค้าอะไรดีในวันที่ 12 เดือน 12 สำหรับนัก Affiliate Marketing นักการตลาดออนไลน์หลายๆคนที่กำลังรอวันที่เว็บไซต์ E-Commerce จัดโปรโมชั่นใหญ่อย่างแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดของทุกๆปี หนีไม่พ้นแคมเปญเลขเบิ้ลอย่าง 11.11 และ 12.12 ซึ่งแคมเปญ 11.11 […]
ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา
ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา รับไร่ละ 500 บาท โอนแล้ววันนี้ ติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท เป็นเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายจากทางรัฐบาล เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต และ เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้ดูแลรักษาคุณภาพข้าวในอัตราไร่ละ 500 […]
ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64
ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร เตรียมจ่ายชาวนาเพิ่มอีกวันที่ 9 ธันวาคม นี้ อัพเดทการจ่ายเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตรล่าสุด ประกาศว่าจะมีการเริ่มจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เพื่อชดเชยส่วนต่างราคา และ […]