ประกาศแท็กซี่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา กระทรวงคมนาคม แท็กซี่สามารถคิดค่าบริการเพิ่มเติม สำหรับสัมภาระ เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีจ้างโดยมีบริการพิเศษ สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน หรือ Taxi Meter ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการ […]
ศบค. แถลงพบผู้ป่วยโควิดใหม่ – 17 พ.น. 63 วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้ออกแถลงการรายงานสถานการณ์ประจำวัน เกี่ยวกับรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย […]
จีบพบเชื้อไวรัสโคโนา ในเนื้อหมู และ เนื้อวัวนำเข้า
เฝ้าระวัง เชื้อไวรัสโคโรนา ในเนื้อหมู และ เนื้อวัวแช่แข็ง นำเข้า หลายๆเมืองในประเทศจีนมีการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา จากการปนเปื้อนของเนื้อหมู และ เนื้อวัว แช่แข็ง ที่นำเข้าจากหลายประเทศ เว็บไซต์ข่าวจากประเทศจีน ได้มีการรายงานออกมาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผ่านมาของเมืองจี่หนาน เป็นเมืองเอกของมณฑลซานตง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศจีน […]
ตรวจสอบเงินประกันรายได้ชาวนา
ตรวจเช็คเงินประกันรายได้เกษตรการ จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว วันนี้จ่ายงวดแรก จากที่รัฐบาลได้มีการอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ในปี 2563/64 รอบที่ 1 ซึ่งมีพี่น้องชาวเกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน 8.79 แสนครัวเรือน ทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร แจ้งว่าจะมีการโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขาวันที่ 16 […]