กฎกระทรวงใหม่ สอบใบขับขี่ใช้ใบรับรองแพทย์ - ขับขี่บิ๊กไบค์ ต้องอบรมเพิ่ม
เพิ่มแล้ว! กฎกระทรวงใหม่ สอบใบขับขี่บิ๊กไบค์ ต้องอบรมเพิ่ม วันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการประกาศกฎกระทรวง  เรื่อง การขอและออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 โดยสรุปรายละเอียดสำคัญจากประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ประเด็นสำคัญการขอใบขับขี่ […]
จ่อเพิ่มกฎใหม่ คนเป็นเบาหวาน-ความดัน-ลมชัก ห้ามทำใบขับขี่ คาดเริ่ม ก.พ. 64
เตรียมเพิ่มกฎ ห้ามโรคเบาหวาน ความดัน และลมชัก ทำใบขับขี่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา รองอธิบดีกรมการขนส่ง เปิดเผยต่อสื่อมวลชน ถึงกรณีการออกกฎกระทรวงใหม่ โดยคนที่ทำใบขับขี่จะต้องผ่านการอบรม และใช้ใบรับรองแพทย์ ซึ่งกฎกระทรวงที่กล่าวมาข้างต้น มีหลักสำคัญ […]