เปิดข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง มีอำนาจอะไรบ้าง
เจาะลึกการประกาศสถานณ์การฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นั้น โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 วรรค 2 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยนายกรัฐมนตรี […]
ข้อกำหนด พระราชกำหนดฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรง
รายละเอียด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ที่มีความรายร้าย หลังสลายการชุมนุม ประกาศครั้งล่าสุดจากทางรัฐบาล เกี่ยวกับ พ.ร.ก. ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง หลังสลายการชุมนุม การประกาศครั้งนี้ ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ห้ามให้มีการมั่วสุมเกิน […]