คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบ Special Tourist Visa เปิดรับนักท่องเที่ยวพักในไทยยาว 270 วัน จากการลงมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้มีการลงมติเห็นชอบนหัวข้อ การเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษผ่าน “สเปเชียล ทัวร์ริสต์ วีซ่า” แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนี้ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยว และ กีฬาเสนอให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ […]
ทำความรู้จัก "การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" พร้อมรับชาวต่างชาติเข้ามาในไทย
ลุ้นวันหยุดยาวพิเศษ 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจ วันนี้ 15 กันยายน 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า รัฐบาลอาจจะมีการจัดให้มีวันหยุดยาวเพิ่มเติม เป็นวันหยุดยาวพิเศษ ซึ่งคาดว่าจะหยุดติดวันสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ประชาชนเกิดการจับจ่ายใช้สอยในช่วงวันหยุด […]
ประกาศจากประกันสังคม ลดจ่ายเงินสมทบ
ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และ ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 เพื่อนเป็นการช่วยเหลือ และ บรรเทาความเดือนร้อนแก่นายจ้าง และ ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เห็นสมควรลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และ […]
ผู้ประกอบการ ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51
ห้างหุ้นส่วน และ บริษัทที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 หมดเขตยื่น 30 กันยายนนี้ หลังจากที่ได้มีการเลื่อนยื่นภาษี สำหรับห้างหุ้นส่วน และ บริษัทที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 มาแล้ว 1 […]