เงินจัดการศพผู้สูงอายุ ปรับปรุงใหม่ จากเดิมให้ 2,000 บาทต่อศพ เพิ่มเป็น 3,000 บาทต่อศพ เมื่อวานนี้ (2 กันยายน 2563) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มีการออกประกาศคำสั่งฉบับใหม่ เรื่อง […]
หยุดชดเชยสงกรานต์ ธนาคารปิด 4 และ 7 ก.ย. 63
ธนาคารปิดวันที่ 4 และ 7 กันยายนนี้ ธนาคารแนะทำธุรกรรมให้เรียบร้อย ข่าวล่าสุดจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศเกี่ยวกับกำหนดการวันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ของสถาบันการเงิน และ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีข้อความตามที่รัฐมนตรีได้ลงมติในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา […]
คนละครึ่งแจกเงิน 3000 บาท
ถามตอบโครงการ คนละครึ่ง รัฐแจกเงิน คนอายุ 18+ คนละ 3,000 รัฐบาลเปิดแคมเปญแรง แจกเงินให้คนไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ คนละ 3,000 บาท เฉพาะคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป […]