ตัวเลขนักท่องเที่ยวหายทำให้รายได้ท่องเที่ยวหด
ความเสียงหายของธรุกิจท่องเที่ยว ในประเทศไทย ในปีนี้ ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยของเราในปี 2019 นั้นคิดเป็นตัวเลขกลมๆทั้งสิ้นประมาณ 40 ล้านคน ซึ่งรายได้ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยคิดเป็น 1.9 ล้านล้านบาท จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยของเราไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยได้ เพราะว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศยังไม่ดีขึ้น ทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังไม่มีในช่วงนี้แน่นอน ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะมีมาตรการ […]
ปัดข่าวลือหยุดบิน 4 เดือน
ศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวน “การบินไทย” ในช่วงเช้าของวันนี้ (17 สิงหาคม 2563) ศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนการฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI อ่านเพิ่มเติม: ครม. อนุมัติให้การบินไทยล้มละลาย เข้าสู่แผนฟื้นฟู, การบินไทย […]
กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงาน 1 แสนอัตรา
มาตรการช่วยเหลือประชาชน ที่มีปัญหาว่างงาน กรมแรงงานจัดเตรียมตำแหน่งเกือบ 1 แสนอัตรา ประกาศจากทางกระทรวงแรงงาน เรื่องการจัดหางานจากกรมจัดหางาน ได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่มีปัญหาว่างงาน โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดระยอง, จังหวัดชลบุรี  และ […]
เตรียมลงทะเบียน "สินเชื่อ New Gen Hug" ง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน!
สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด ก่อนหน้านี้ ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้มีการเปิดตัว “สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด” จาก ธ.ก.ส. […]