เปิดช่องทางในการร้องเรียน เราเที่ยวด้วยกัน
เปิดช่องทางร้องเรียน เราเที่ยวด้วยกัน หากพบราคาที่พักสูงเกินจริง มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ จากทางกระทรวงการท่องเที่ยว และ กีฬา ได้ออกมาแนะนำประชาชน ที่จะทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ ส่วนลดท่องเที่ยวต่างๆ ได้ออกมาแนะนำประชาชนที่กำลังจะลงจองโรงแรม แนะนำให้ทำการเปรียบเทียบราคาที่พัก ก่อนจะทำการตัดสินใจจอง เนื่องจากได้มีการตรวจสอบราคาโรงแรม และ ที่พักหลายๆที่ฉวยโอกาสขึ้นราคา […]