ติดเชื้อไวรัสโคโรนา แล้วมีอาการยังไง
คำถามเกี่ยวกับไวรัส โคโรนา (COVID-19) ที่กำลังเข้ามาใกล้ตัวเราเข้าไปทุกที ไวรัสโคโนนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  หรือที่คนไทยเรียกว่า โควิด-19 ที่ตอนนี้กำลังเกิดการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้แถม องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังออกมาประกาศอีกด้วยว่า เชื้อไวรัส COVID-19 อาจจะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง […]