ประกาศจาก ACCESSTRADE ประเทศไทย แจ้งยกเลิกงาน ACCESSTRADE SUMMIT 2020 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19) พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 44,512 คน (อัพเดทวันที่ 12 […]