เรื่อง การยกเลิกแคมเปญ “KTC Financial product” ชั่วคราว เนื่องจาก advertiser จะทำการปรับปรุงระบบของเว็บไซต์ KTC โดยมีผล วันนี้ (6 กรกฎาคม 2560) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศแจ้งเปิดใช้งานแคมเปญเพิ่มเติม จากทาง AccessTrade โดย Action จากแคมเปญ KTC Financial […]