วันนี้ AccessTrade ขอแนะนำลิงก์แบนเนอร์รูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่พาร์ทเนอร์ ในการนำไปโปรโมทแคมเปญ โดยลิงก์แบนเนอร์ใหม่นี้ มีชื่อว่า “Dynamic Banner” ซึ่งจะเป็นแบนเนอร์ที่จะมีการอัพเดทรูปภาพและหน้า landing page ปลายทาง ให้ส่งผู้เข้าชมเว็บไซต์ ที่คลิกบนแบนเนอร์หรือลิงก์ affiliate […]

บทความที่น่าสนใจ

พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเป็นรายที่ 2 วันนี้ […]
เช็ควันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการ 2564
ดูได้ที่นี่ ปฏิทินจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการประจำปีงบประมาณ […]