เรื่อง การยกเลิกแคมเปญ “Thanachart Credit Cards and Flash Plus” ชั่วคราว ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากจดหมายฉบับที่แล้วตามลิ้งค์นี้ > http://eepurl.com/cj39gz ที่ทางเราได้แจ้งไว้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยการหยุดแคมเปญนี้ชั่วคราว มีผลตั้งแต่ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศแจ้งเปิดใช้งานแคมเปญเพิ่มเติม จากทาง […]