เรื่อง การยกเลิกแคมเปญ “Weloveshopping” ชั่วคราว เนื่องจาก advertiser มีการอัพเดทเชิงเทคนิค โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศแจ้งเปิดใช้งานแคมเปญเพิ่มเติม จากทาง AccessTrade โดย Action จากแคมเปญ Weloveshopping ที่ เกิดขึ้นในระหว่างนี้ จะไม่ถูกนำไปคิดค่าคอมมิสชัน ดังนั้น ท่านสามารถนำลิงค์และแบนเนอร์ของแคมเปญอื่นๆ ไปทำการโปรโมทในเว็บไซต์ของท่านทดแทนได้ […]
เรื่อง การยกเลิกแคมเปญ “iTrueMart Shopping Online” ชั่วคราว เนื่องจาก advertiser มีการอัพเดทเชิงเทคนิค โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีประกาศแจ้งเปิดใช้งานแคมเปญเพิ่มเติม จากทาง AccessTrade โดย Action จากแคมเปญ iTrueMart Shopping […]
การยกเลิกแคมเปญ “Siam City Life Assurance” เนื่องจาก advertiser มีการปรับปรุงระบบของเว็บไซต์ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 29 กันยายน 2559 เป็นต้นไป โดย Action จากแคมเปญ Siam City Life Assurance ที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้ จะไม่ถูกนำไปคิดค่าคอมมิสชัน ดังนั้น […]