การยกเลิกแคมเปญ “AIA Senior OK” เนื่องด้วยแคมเปญนี้ได้หมดอายุสัญญาลงกับทาง AccessTrade    โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นี้ เป็นต้นไป โดย Action จากแคมเปญ “AIA Senior OK” จะไม่ถูกนำไปคิดค่าคอมมิสชัน […]

บทความที่น่าสนใจ

พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเป็นรายที่ 2 วันนี้ […]
เช็ควันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการ 2564
ดูได้ที่นี่ ปฏิทินจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการประจำปีงบประมาณ […]