การยกเลิกแคมเปญ “AIA Senior OK” เนื่องด้วยแคมเปญนี้ได้หมดอายุสัญญาลงกับทาง AccessTrade    โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นี้ เป็นต้นไป โดย Action จากแคมเปญ “AIA Senior OK” จะไม่ถูกนำไปคิดค่าคอมมิสชัน […]