การใส่ UTM tracking ในหน้า Product Link ของแคมเปญ Sephora เนื่องจากข้อกำหนดของ Sephora ที่จะต้องมี UTM tracking ก่อนหน้า URL หากไม่ทำการใส่ UTM tracking […]