การใส่ UTM tracking ในหน้า Product Link ของแคมเปญ Central.co.th เนื่องจากข้อกำหนดของ Central.co.th ที่จะต้องมี UTM tracking ต่อท้าย URL หากไม่ทำการใส่ UTM tracking […]
การใส่ UTM tracking ในหน้า Product Link ของแคมเปญ TV Direct เนื่องจากข้อกำหนดของ TV Direct ที่จะต้องมี UTM tracking ต่อท้าย URL […]