การใส่ UTM tracking ในหน้า Product Link ของแคมเปญ KONVY เนื่องจากข้อกำหนดของ KONVY ที่จะต้องมี UTM tracking ต่อท้าย URL หากไม่ทำการใส่ […]