Passive Income 2024 มีอะไรบ้าง?

การสร้างรายได้ด้วย Passive income หมายถึงการทำงานที่ไม่ต้องใช้เวลาและพลังงานมากในการจัดการ และสามารถทำงานเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือบริษัทใดๆ โดยทั่วไปแล้ว Passive income จะมาจากการลงทุนหรือการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถขายได้โดยอัตโนมัติ

10 แนวทาง สร้าง Passive Income 2024 มีอะไรบ้าง?

1. การลงทุนในหุ้น

การซื้อหุ้นของบริษัทที่มีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคต สามารถทำ Passive income ได้โดยรับเงินปันผลหรือกำไรจากการลงทุน การลงทุนในหุ้นเป็นวิธีหนึ่งในการสร้าง Passive income ที่มีความเสี่ยงสูง แต่หากมีการวิเคราะห์และเลือกลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสเติบโตและมีผลกำไรสูง อาจทำให้ได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงินธนาคารหรือการลงทุนในบางกองทุนรวม โดยสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่เราสนใจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น รายงานการวิเคราะห์หุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ การลงทุนในหุ้นนั้นยังต้องมีการจัดการความเสี่ยงเช่นการแบ่งกร portfolio และการตรวจสอบสถานการณ์ตลาดอย่างสม่ำเสมอ

2. การสร้างเว็บไซต์และการเขียนบทความเพื่อรับโฆษณาหรือการขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์

การสร้างเว็บไซต์และการเขียนบทความเพื่อรับโฆษณาเป็นวิธีหนึ่งในการสร้าง Passive income ที่ใช้เวลาและความสามารถในการเขียนและออกแบบเว็บไซต์ โดยสามารถสร้างรายได้จากการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ โดยการเข้าร่วมโปรแกรมโฆษณาออนไลน์เช่น Google AdSense หรือสร้างพื้นที่โฆษณาของบริษัทต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา เมื่อมีผู้เข้าชมเว็บไซต์และคลิกโฆษณา จะได้รับรายได้ตามจำนวนคลิกโฆษณา นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้าทางออนไลน์และการให้บริการอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม การสร้างเว็บไซต์และการเขียนบทความเพื่อรับโฆษณาเป็นกิจกรรมที่มีความแข็งข้องในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนการตลาดและการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อให้มีจำนวนผู้เข้าชมมากขึ้น ทำให้เว็บไซต์ได้รับความนิยมและสามารถสร้าง Passive income ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การเขียนหนังสือหรือ eBook และการขายผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถซื้อและดาวน์โหลดได้

การเขียนหนังสือหรือ eBook เพื่อการขายผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์เป็นวิธีหนึ่งในการสร้าง Passive income ที่มีความนิยมสูงในตอนนี้ โดยสามารถขายผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Amazon, Google Play, Apple Books, Kobo, และ Barnes & Noble เป็นต้น โดยในการเขียนหนังสือหรือ eBook ควรมีเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เช่น หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ, หนังสือเรียนการลงทุน, หนังสือเรียนการเขียนและการตลาดออนไลน์ เป็นต้น

การเขียนหนังสือหรือ eBook นั้นสามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม Word หรือโปรแกรมอื่น ๆ และใช้บริการตรวจสอบคุณภาพของหนังสือและการจัดการเว็บไซต์ของเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อทำให้การขายหนังสือหรือ eBook ของคุณมีความน่าสนใจและเป็นไปตามเป้าหมาย

ในการขายหนังสือหรือ eBook ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรมในการขายหนังสือของบริษัทต่าง ๆ เช่น Amazon Kindle Direct Publishing (KDP) หรือ Google Play Books Partner Center โดยจะได้รับรายได้ตามจำนวนการขายหนังสือหรือ eBook ที่ถูกซื้อ โดยบริษัทจะเก็บเงินและจัดส่งหนังสือหรือ eBook ให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติ

4. การให้บริการที่ไม่ต้องใช้เวลาและพลังงานมาก

การให้บริการที่ไม่ต้องใช้เวลาและพลังงานมากเป็นวิธีหนึ่งในการสร้าง Passive income ที่ดี โดยมีตัวอย่างเช่น การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต เช่น การให้บริการโฮสติ้งเว็บไซต์ การให้บริการอีเมลในโดเมนของลูกค้า และการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต เช่น การออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การให้บริการทางการตลาดออนไลน์ การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

การให้บริการอื่น ๆ ที่ไม่ต้องใช้เวลาและพลังงานมาก รวมถึงการให้บริการทางออนไลน์ เช่น การขายสินค้าและบริการทางออนไลน์ เช่น การขายสินค้าที่ไม่ต้องไปส่งสินค้าด้วยตนเอง เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซีดีดาวน์โหลด หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ที่คุณสามารถขายได้ที่หลายช่องทางออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องมีการจัดส่งสินค้าด้วยตนเอง

การให้บริการที่ไม่ต้องใช้เวลาและพลังงานมากเป็นที่นิยมในตอนนี้ เนื่องจากคุณสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางหรือเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสถานที่ทำงาน และยังสามารถมีเวลาเหลือมากขึ้นสำหรับการทำ Passive income อื่น ๆ

5. การสร้างคลิปวิดีโอบน YouTube

การสร้างคลิปวิดีโอบน YouTube เป็นวิธีหนึ่งที่คุณสามารถสร้าง Passive income ได้ โดยสามารถมีรายได้จากการแสดงโฆษณาบนคลิปวิดีโอ หรือจากการขายสินค้าและบริการผ่านทางช่องทาง YouTube ได้โดยตรง

สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเลือกหัวข้อหรือเนื้อหาที่มีความน่าสนใจสำหรับผู้ชมของคุณ คุณสามารถสร้างคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเล่นเกม การแสดงความคิดเห็น การอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่คุณมีความเชี่ยวชาญ การสอน หรือแม้กระทั่งการอำนวยความสะดวกในการทำงาน

เมื่อคุณได้เลือกหัวข้อหรือเนื้อหาแล้ว คุณจะต้องกำหนดแผนการทำงานเพื่อสร้างคลิปวิดีโอ ซึ่งรวมถึงการวางแผนสคริปต์ การเตรียมความพร้อมการถ่ายทำ การแต่งตัดวิดีโอ และการอัปโหลดไปยังช่อง YouTube ของคุณ

หลังจากที่คุณสร้างคลิปวิดีโอและอัปโหลดไปยังช่อง YouTube ของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างรายได้จากคลิปวิดีโอของคุณโดยตั้งค่าการแสดงโฆษณาบนคลิปวิดีโอ และให้ผู้ชมคลิกที่โฆษณาเพื่อส่งรายได้ให้กับคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าการขายสินค้าและบริการผ่านทางช่องทาง YouTube ได้

6. การสร้างสินค้าที่สามารถขายได้โดยไม่ต้องใช้เวลาและพลังงานมากในการผลิต

การสร้างสินค้าที่สามารถขายได้โดยไม่ต้องใช้เวลาและพลังงานมากในการผลิต สามารถเริ่มต้นได้โดยการจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์และขายสินค้าดิจิตอล เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และเทมเพลทการออกแบบ

อีกวิธีหนึ่งคือการขายสินค้าผ่านทางการพิมพ์และสั่งพิมพ์ตามคำสั่ง สินค้าที่สามารถทำได้แบบนี้ได้รวมถึง ของตกแต่งบ้าน ต่างๆ ที่คุณออกแบบเอง การออกแบบและขายเสื้อผ้า สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ

การใช้แพลตฟอร์มเพื่อขายสินค้าดิจิตอล เช่น อินเตอร์เน็ต ร้านค้าออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่มากมาย เช่น Amazon, Lazada, Shopee, หรือ Etsy สามารถเปิดร้านค้าของคุณและขายสินค้าของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องผลิตสินค้าแต่ละชิ้นเอง แต่สามารถทำขึ้นมาอย่างไม่จำกัดจำนวนและขายได้ตลอดเวลา คุณสามารถสร้างรายได้พึงพอตัวของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสินค้าดิจิตอลที่ขายได้เองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

7. การให้บริการในรูปแบบ Subscription หรือการสมัครสมาชิก

การให้บริการในรูปแบบ Subscription หรือการสมัครสมาชิก เป็นวิธีหนึ่งในการสร้างรายได้ที่ยังคงมีความนิยมอยู่ในปัจจุบัน โดยการให้บริการในรูปแบบ Subscription หรือการสมัครสมาชิก จะเป็นการเสนอบริการหรือสินค้าให้กับลูกค้าในรูปแบบที่ต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการนั้นๆ โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการในรูปแบบรายเดือนหรือรายปี และจะได้รับสิทธิประโยชน์หลายอย่างในการใช้บริการนั้นๆ

ตัวอย่างของการให้บริการในรูปแบบ Subscription หรือการสมัครสมาชิก ได้แก่ บริการวิทยุออนไลน์ บริการเนื้อหาวิดีโอออนไลน์ เช่น Netflix, Spotify, หรือ YouTube Premium และบริการเกมออนไลน์ เช่น Xbox Game Pass หรือ PlayStation Plus ซึ่งจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการที่มีคุณภาพสูง การลดราคาสำหรับสมาชิก การเล่นเกมออนไลน์กับผู้เล่นอื่นๆ และอื่นๆ

การให้บริการในรูปแบบ Subscription หรือการสมัครสมาชิก สามารถช่วยให้การตลาดและขายสินค้าของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่เรามีการใช้เทคโนโลยีและการเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างสูง

8. การลงทุนใน Real Estate Investment Trusts (REITs) หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

Real Estate Investment Trusts (REITs) หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คือกองทุนที่เก็บเงินจากผู้ลงทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารสำนักงาน อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยมีผู้ดูแลกองทุนที่จัดการเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาของกองทุน

การลงทุนใน REITs มีความน่าสนใจเพราะมีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนโดยตรงในอสังหาริมทรัพย์ โดยที่ผู้ลงทุนไม่ต้องการจัดหาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เอง และไม่ต้องดูแลหรือบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์เอง แต่ยังสามารถรับประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนเข้าไปในกองทุนในรูปของเงินปันผล อย่างไรก็ตามการลงทุนใน REITs ก็ยังมีความเสี่ยงตามข้อเสียของการลงทุนในทุนรวมทั่วไป โดยต้องพิจารณาดูว่าผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนเข้าไปใน REITs เป็นไปตามความคาดหมายหรือไม่ และมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้

9. การซื้อและขายโดเมนเนม

การซื้อและขายโดเมนเนมหมายถึงการซื้อและขายชื่อโดเมนเนมหรือชื่อโดเมนเว็บไซต์ เช่น example.com หรือ mywebsite.net เป็นต้น โดเมนเนมเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการสร้างเว็บไซต์หรือการติดตั้งบริการออนไลน์ เนื่องจากเป็นชื่อเรียกของเว็บไซต์หรือบริการนั้นๆ ทำให้ผู้ใช้งานง่ายต่อการจำได้และเข้าถึงง่ายขึ้น

การลงทุนในโดเมนเนมสามารถทำได้โดยการซื้อโดเมนเนมที่เป็นชื่อเรียกของธุรกิจหรือหมวดหมู่ที่คาดว่าจะมีความนิยมสูงในอนาคต เช่น ชื่อโดเมนเนมของสินค้ายอดนิยม หรือชื่อโดเมนเนมของธุรกิจที่มีฐานลูกค้ามาก จากนั้นก็จะขายต่อให้กับบุคคลหรือธุรกิจที่สนใจ หรือเพื่อจะใช้เองในการสร้างเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์

อีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำเงินจากโดเมนเนมได้คือการซื้อและคุ้มครองโดเมนเนมที่ชื่นชอบ แล้วจึงสร้างเว็บไซต์และเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโดเมนเนมนั้นๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความน่าจดจำให้กับโดเมนเนมนั้น จากนั้นก็สามารถนำโฆษณาหรือเชิญชวนผู้เข้าชมเว็บได้

10. การทำ Affiliate Marketing

การทำ affiliate marketing เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ Passive income ได้ โดยสามารถทำได้โดยการโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้ขายในเว็บไซต์หรือบล็อกของตนเอง โดยรับค่าคอมมิชชั่นเมื่อมีผู้ซื้อซื้อสินค้าหรือบริการผ่านลิงก์ Affiliate ที่ได้ให้ ซึ่งมีข้อดีดังนี้

  1. รายได้ Passive income: เมื่อเริ่มต้นทำ affiliate marketing แล้ว คุณสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้โดยไม่ต้องทำงานเสริมเพิ่มเติม เพียงแค่ปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณเท่านั้น
  2. ไม่ต้องมีสินค้าของตนเอง: คุณไม่จำเป็นต้องมีสินค้าของตนเอง เพียงแค่ร่วมสนับสนุนผู้ขายและโปรโมทสินค้าของเขาเท่านั้น
  3. ไม่ต้องมีความรู้ด้านการขาย: การทำ affiliate marketing ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการขาย เพราะสินค้าและบริการถูกพัฒนาและจัดการโดยผู้ขาย คุณเพียงแค่แนะนำสินค้าและบริการให้กับผู้อ่านของคุณ
  4. ต้นทุนเริ่มต้นต่ำ: ไม่ต้องมีการลงทุนมากในการเริ่มต้นใน affiliate marketing คุณสามารถเริ่มต้นได้เพียงเล็กน้อย และสามารถปรับปรุงและเพิ่มรายได้ในภายหลังได้อย่างสะดวก
  5. สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้

ใครที่อยากลองทำ Affiliate Marketing สมัครกับ ACCESSTRADE ได้เลย ค่าคอมมิชชั่นสูง จ่ายเงินตรงตามเวลาทุกเดือน มีแคมเปญเยอะแยะมากมาย สมัครฟรี!

 

สรุป Passive Income

การสร้าง Passive income เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถมีรายได้เพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องใช้เวลาและพลังงานเยอะนัก ซึ่งมีหลายวิธีในการสร้าง Passive income ได้แก่ การลงทุนในหุ้นและพันธบัตรรายได้ การเปิดบัญชีเงินฝากผ่านอินเทอร์เน็ต การเขียนหนังสือ การสร้างแอปพลิเคชัน การสร้างคลิปวิดีโอบน YouTube การสร้างสินค้าที่สามารถขายได้โดยไม่ต้องใช้เวลาและพลังงานมาก การให้บริการในรูปแบบ Subscription หรือการสมัครสมาชิก การลงทุนใน Real Estate Investment Trusts (REITs) และการซื้อและขายโดเมนเนม ดังนั้นการสร้าง Passive income เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มรายได้เสริมให้กับเราในระยะยาว ๆ โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเยอะนักในระยะเวลาต่อไป

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *