เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ตุลาคม 2563 นี้

ศบค. ไฟเขียวเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ แต่ต้องมี Special Tourist Visa

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *