เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ตุลาคม 2563 นี้

ศบค. ไฟเขียวเปิดให้นักท่องเที่ยว STV เดินทางเข้าประเทศไทยได้

ประกาศจากทาง ศบค. เกี่ยวกับมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ถึงแม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้มากทีเดียว แต่มันก็ทำให้ประชาชนคนไทย มีความกังวลไม่น้อยเกี่ยวกับการเปิดประเทศครั้งนี้

จากการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. ได้ลงมติเห็นชอบเกี่ยวกับแนวทางของการเปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้สามารถเดินทางเข้ามาพำนักในประเทศไทยได้ในระยะยาวได้แบบไม่จำกัดจำนวน ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะต้องเป็นนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ หรือ Special Tourist Visa  ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการเสนอออกมา จะมีการอนุญาตให้กับชาวต่างชาติเข้าประเทศ ตามเงื่อนไขดังกล่าวภายในวันที่  1 ตุลาคา 2563 นี้

ในส่วนของแนวทางนี้ จะมีการสะท้อนถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ที่มันคลี่คลายไปในระดับที่น่าพอใจจนต่างชาติยอดรับ และยกย่องว่าประเทศไทย มีการบริการจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ดีประเทศนึงบนโลก แต่การที่เราเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบจำกัด ทางรัฐบาล, ภาคธุรกิจ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ประชาชน มีความกังวลแน่นอน ว่ามันอาจจะเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ 2 หรือไม่ ทางรัฐบาลเลยมีการจัดการมาตรการคุมเข้มทางด้านสุขอนามัย เพื่อการจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ควบคู่ไปกับการเปิดประเทศ ทางรัฐบาลไทยได้พิสูจน์ในระดับหนึ่งแล้วว่า ภายในแนวทางฟื้นฟูประเทศ หลังจากได้รับผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีการผลักดันมาตรการต่างๆ เช่นมาตรการการเงิน และ การคลังเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกส่วน พร้อมกับผลักดันกำลังการซื้อภายในประเทศไ แต่ดูเหมือนว่าเครื่องมือต่างๆนั้นมันจะไม่เพียงพอต่อการรับมือของสถานการณ์ และสภาพเศรษฐกิจของไทย ที่มีการชะลอตัวแรงมาก หากไม่อาศัยปัจจัยอื่นเข้ามาช่วย ซึ่งตัวช่วยที่ถือว่าเป็นพระเอก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทยของเรานั่นก็คือ “การท่องเที่ยว”

ถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราจะอ่อนไหวมากๆ กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แถมยังเป็นอุตสาหกรรมแรกสุดที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ตั้งแต่ต้นไป จนทำให้หลายๆบริษัทท่องเที่ยวต้องปิดกิจการลง แต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นเป็นอุตสาหกรรมแรกสุดของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รองลงมาจะเป็นธุรกิจสายการบิน, ธุรกิจโรงแรม, ธรุกิจทัวร์ ฯลฯ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ เป็นธรุกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมหาศาล จากที่ประชุม ได้ลงมติเห็นชอบ ให้ความเห็นว่า “การที่เรามีความกังวลต่อการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 นั้น เป็นเรื่องทีกลัวและกังวลได้ ไม่ผิด แต่ว่าสิ่งที่ต้องยึดเป็นแนวทางก็คือ ถ้าโลกเรายังไม่สามารถพบวัคซีนป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเทศอื่นๆจำเป็นจะต้องเรียนรู้ ที่จะอยู่กับโควิด-19” และเพื่อทำให้เศรษฐกิจไทย และ ธุรกิจต่างๆสามารถเดินหน้าต่อไปนั้น ก่อนที่ผลกระทบของโควิดจะกระทบกับการจ้างงาน และเศรษฐกิจไทย จากการปิดประเทศไปมากกว่านี้ ทางเดียวที่จะทำให้เศรษฐกิจของเรา ฟื้นตัวไม่ใช่ การปิดประเทศ แต่มันคือการเปิดประเทศ เพื่อเผชิญหน้ากับความเป็นจริง โดยจะต้องมีกลยุทธ์รับมือกับปัญหาอย่างมีสติ ด้วยการบริหารจัดการที่ถูกวิธี

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *