ไปรษณีย์ห้ามส่งออก! หน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์

ไปรษณีย์รับส่งหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ เฉพาะภายในประเทศไทย และไม่ส่งต่างประเทศ

ไปรษณีย์ไทย ได้ออกมาแจ้งว่า สามารถส่งหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ที่ไม่ใช่หน้ากากอนามัยสำหรับทางการแพทย์หรือใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งต้องเป็น non- hygienic mask หรือ reusable mask จึงสามารถส่งออกผ่านทางไปรษณีย์ไทยไปต่างประเทศได้ โดยไปรษณีย์ไทยได้ชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ ระบุว่า


“#ไปรษณีย์ไทย ขอแจ้งว่า เจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย รวมถึงหน้ากากผ้า ท่านสามารถฝากส่งภายในประเทศได้ตามปกติครับ แต่หากส่งระหว่างประเทศ งดรับฝากครับ เนื่องจากของเหลวเป็นสิ่งของต้องห้ามฝากส่ง และในส่วนหน้ากากอนามัย ช่วงสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ห้ามฝากส่งครับ แต่หน้ากากผ้าส่งได้ครับ”


มาตรการจากบริษัทขนส่งเอกชนในไทย

เนื่องจากมีการยืนยันจากไปรษณีย์ไทยว่าสามารถส่งภายในประเทศได้ แต่สำหรับการไม่ให้ส่งออกนอกประเทศ เนื่องจากของเหลวเป็นสิ่งของต้องห้าม และจากที่ประเทศไทยการที่เกิด ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน “ได้โปรดหยุดกักตุน” ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ห้ามส่งออกหน้ากากอนามัย แต่อย่างไรก็ตาม จากที่มีการเผยแพร่ภาพที่บริษัทขนส่งเอกชน ติดประกาศแจ้งถึงลูกค้าในการงดฝากส่งสินค้าประเภทเจลแอลกอฮอล์-หน้ากากอนามัย ไม่เช่นนั้นจะถูกเจาะหรือตรวจยึดโดยแต่ละบริษัทขนส่งจะมีมาตรการดังนี้

  • Flash Express ได้มีการประกาศว่า งดการรับหรือส่งพัสดุประเภทของเหลวที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ อย่างเช่น เจลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสิ่งของที่ห้ามส่งพัสดุ เพราะเป็นวัตถุของเหลวไวไฟ มีสารที่สามารถทำให้เกิดการติดไฟ ปะทุ นำมาซึ่งอันตราย โดยยทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ฝากส่งสินค้าชนิดนี้
  • J&T Express ประเทศไทย ออกประกาศระบุว่า ห้ามส่งออกหน้ากากอนามัย และสินค้าที่จะฝากส่งเช่น หน้ากากอนามัย, เจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์, แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ, น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีแอลกอฮอล์ หากมีการฝากส่งต้องมีใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข กรม/กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือรัฐบาล จึงจะสามารถจัดส่งได้
  • NiM Express ประกาศงดรับส่งพัสดุ เจลแอลกอฮอล์, แอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย  โดยผู้ใดหรือผู้ฝากส่งใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ ตามประกาศของสำนักงานใหญ่ โดยมีผลทันทีในวันที่ 19 มี.ค. 2563 หลังเวลา 17.00 น. โดยหน้ากากอนามัยต้องมีใบอนุญาตซื้อขาย แต่อย่างไรก็ตามมีการยกเว้นหน้ากากผ้า


ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดทได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *